Hiển thị kết quả duy nhất

-5%
6,200,000 
-3%
7,400,000 
-2%
9,400,000 
-4%
10,600,000 
-4%
5,800,000 
-5%
-11%
4,900,000 
-3%