Hiển thị kết quả duy nhất

-3%
17,500,000 
-2%
11,800,000 
-13%
4,800,000 
-7%
5,600,000 
-8%
6,000,000 
-4%
7,200,000 
-3%
8,600,000 
-2%
9,800,000 
-9%
7,300,000 
-3%
6,800,000